Информация за шофьорските курсове КАТЕГОРИЯ „B“

Към превозните средства в тази категория спадат автомобили , чиято максимално допустима маса не надвишава 3500кг. и броят на местата им за сядане без мястото на водача, не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750кг. Допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство.

Условия за провеждане на курс за придобиване на правоспособност на водачи на МПС от категория В

Екипът на УЦ „Ауто Пловдив“ има за цел да предостави на своите курсисти качествено обучение, съобразено с действащите наредби и нормативни документи.
Следвайки тази посока и на базата на дългогодишния ни опит, ние разработихме собствена система за КОМПЛЕКСНО обучение.

Какво представлява и какви предимства има?

Основана е на идеята всеки курсист, за внесените от него пари, да получи максимални знания, умения и навици, които ще му осигурят възможност за самостоятелна практика след курса.
Това ние постигаме с:

1. Всеки обучаем, в рамките на курса преминава обучение на 2 (два) отделни автомобила. Така се създава възможност, Вие да придобиете информация за различни превозни средства и увереност, че можете да ги управлявате. Вашето самочувствие и реалните технически познания и умения ще бъдат на значително по-високо ниво. Но най-важното – не се „пристрастяваме“ към един определен автомобил, а развивате способност за бърза адаптация от едно превозно средство, към друго.
Все пак от шофьорския курс излизате със свидетелство за правоуправление, но не и с учебния автомобил!!!

2. По време на курса, за Вашето обучение ще се грижи и отговаря не един, а екип от двама преподаватели! Така Вие ще може да вземете най-доброто от всеки от тях. Ще свикнете с различен стил на преподаване и различен подход на водене на занятията. Това е начин да се намали до минимум огромния стрес и напрежение по време на държавния практически изпит. Вие ще имате усета и ще знаете, как правилно да реагирате, когато до Вас седне друг човек (изпитващ).

3. Системата за комплексно обучение ще подобри качеството на работа на преподавателите с всеки един курсист. Това неизбежно ще се получи, чрез създадения вътрешен контрол между инструкторите по време на обучението. Всеки един ще предостави най-доброто преподаване, във Ваша полза.

4. Системата за комплексно обучение оптимизира времето за провеждане на целия курс, честотата и ритмичността на взимане на практическите часове и възможността за съобразяване със свободното време на курсиста. Това води до максимално добро усвояване на преподадения материал.

Ние силно вярваме, че с нашата нова и уникална система за КОМПЛЕКСНО обучение и с Вашето сериозно и отговорно отношение, положителните резултати от общия ни труд ще
са гарантирани!!!

По време на курса Вие трябва да преминете успешно:

  • теоретична подготовка – 40 учебни часа. Лекциите се провеждат от квалифициран преподавател в луксозно оборудван за тази цел кабинет, намиращ се в гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 82, офис 11, където се предоставят всички необходими материали за обучение.
  • Практическа подготовка – 31 мото часа. Обучението се извършва на нови, удобни автомобили Mazda CX-3 и Great Wall Voleex C30 и премиум автомобил INFINITI Q30, в градски и извънградски условия, съгласно установените нормативни документи.
  • Вътрешни изпити по теория и практика – провеждат се от Вашите преподаватели след завършване на обучението.
  • Държавни изпити по теория и практика – провеждат се след успешно преминаване на вътрешните изпити от комисия с председател инспектор от ДАИ.

Нормалният срок на обучение и времетраене на шофьорския курс, с цел постигане на оптимални резултати в автошкола „Ауто Пловдив“ е около два месеца и половина. Предлагаме и ускорени курсове с продължителност 5 седмици. Курс за категория В се организира и започва в ден понеделник от всяка четна седмица на календарната година.

Вижте още: Изисквания при явяване на изпит за КАТЕГОРИЯ „B“