Информация за шофьорските курсове КАТЕГОРИЯ „B“

Към превозните средства в тази категория спадат автомобили , чиято максимално допустима маса не надвишава 3500кг. и броят на местата им за сядане без мястото на водача, не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750кг. Допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство.

Условия за провеждане на курс за придобиване на правоспособност на водачи на МПС от категория В

По време на курса Вие трябва да преминете успешно:

  • теоретична подготовка – 40 учебни часа. Лекциите се провеждат от квалифициран преподавател в луксозно оборудван за тази цел кабинет, намиращ се в гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 82, офис 11, където се предоставят всички необходими материали за обучение.
  • Практическа подготовка – 31 мото часа. Обучението се извършва на нови, удобни автомобили Mazda CX-3 и Great Wall Voleex C30 и премиум автомобил INFINITI Q30, в градски и извънградски условия, съгласно установените нормативни документи.
  • Вътрешни изпити по теория и практика – провеждат се от Вашите преподаватели след завършване на обучението.
  • Държавни изпити по теория и практика – провеждат се след успешно преминаване на вътрешните изпити от комисия с председател инспектор от ДАИ.

Нормалният срок на обучение и времетраене на шофьорския курс, с цел постигане на оптимални резултати в автошкола „Ауто Пловдив“ е около два месеца и половина. Предлагаме и ускорени курсове с продължителност 5 седмици. Курс за категория В се организира и започва в ден понеделник от всяка четна седмица на календарната година.

Вижте още: Изисквания при явяване на изпит за КАТЕГОРИЯ „B“