КОМПЛЕКСНО обучение от УЦ „Ауто Пловдив“

Основна цел на УЦ „Ауто Пловдив“ е да предостави на своите курсисти качествено обучение, отговарящо на действащите наредби и нормативни документи.
Следвайки тази посока и на базата на дългогодишния ни опит, разработихме собствена система за КОМПЛЕКСНО обучение.

Какво представлява тя и какви предимства има?

Основана е на идеята всеки курсист, за внесените от него пари, да получи максимални знания, умения и навици, които ще му осигурят възможност за самостоятелна практика след курса. За постигане на тази цел ние предлагаме на своите курсисти:

1. Всеки обучаем, в рамките на курса преминава обучение на два различни автомобила. Така Вие ще придобиете информация за различни превозни средства и увереност, че можете да ги управлявате. Вашето самочувствие и реалните технически познания и умения ще бъдат на значително по-високо ниво. И най-важното – не се „пристрастяваме“ към един определен автомобил, а развивате способност за бърза адаптация към всяко едно превозно средство.

2. По време на курса, за Вашето обучение ще се грижи и отговаря не един, а екип от двама преподаватели! Така Вие ще може да вземете най-доброто от всеки от тях. Ще свикнете с различен стил на преподаване и различен подход на водене на занятията. Това е начин да се намали до минимум огромния стрес и напрежение по време на държавния практически изпит. Вие ще имате усета и ще знаете, как правилно да реагирате, когато до Вас седне друг човек (изпитващ).

3. Системата за комплексно обучение ще подобри качеството на работа на преподавателите с всеки един курсист. Това неизбежно ще се получи, чрез създадения вътрешен контрол между инструкторите по време на обучението. Всеки един от тях ще се стреми да предостави най-доброто преподаване, във Ваша полза.

4. Системата за комплексно обучение оптимизира времето за провеждане на целия курс, честотата и ритмичността на взимане на практическите часове и възможността за съобразяване със свободното време на курсиста. Това води до максимално добро усвояване на преподадения материал.

Ние силно вярваме, че с нашата нова и уникална система за КОМПЛЕКСНО обучение и с Вашето сериозно и отговорно отношение, положителните резултати от общия ни труд ще са гарантирани!!!