Предварително записване

ЗА ВАШЕТО УДОБСТВО!!!

Планирайте своя шофьорски курс! Запишете се сега, а го започнете в най-удобното за Вас време!

В натовареното ежедневие, времето се явява най-големия ни дефицит. Липсата му принуждава доста от нас да дават приоритет на едни неща, а да оставят други, не по-маловажни, на заден план! Осъзнавайки този реален факт, УЦ „Ауто Пловдив“ предлага на своите бъдещи клиенти, възможност да планират своя шофьорски курс в най-удобен за тях момент. С помощта на предварителното записване, Вие можете да определите датата на започване на шофьорския си курс, да изберете всеки един от предлаганите от Автошколата начини на обучение и да спестите време. Също така, това е начин, даващ възможност за правилен разчет и разпределение на Вашите финанси. С предварителното планиране и записване за шофьорски курс, Вие гарантирате сигурността на Вашия личен и семеен бюджет.

Как можем да извършим предварително записване:

1. Запознайте се подробно с предлаганите от нас варианти за провеждане на шофьорски курс
2. Изберете най-подходящия за Вас
3. Използвайки календара с датите за започване на курс, определете най-удобната за Вас
4. Точно и пълно и без съкращения попълнете кратката форма за записване.
5. Изпратете заявката за записване на електронната поща на УЦ „Ауто Пловдив“
6. Офиса на Автошколата ще се свърже с Вас, възможно най-бързо, чрез e-mail  или обаждане по телефон, за потвърждаване на заявката.
7. Най-малко 3 (три) дни преди определената от Вас дата на започване на шофьорския Ви курс, Вие или упълномощено от Вас лице, трябва да посети Автоучилището, като представи:

а.  Оригинал или копие от личната Ви карта
б.  Оригинал или копие от дипломата Ви за завършено образование ( минимум основно)
в. 1 брой снимка с размер за лични документи (3,5 см. / 4,5 см.)
г.  Сумата от 60 лв. като първа вноска

ФОРМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ:

Трите имена *

Точен адрес

ЕГН

Валиден телефон *

Валиден e-mail адрес *

Регистрационен номер ( не сериен номер) на диплома ( минимум основно)

Дата на издаване на дипломата ( минимум основно)

Учебно заведение, издало дипломата ( минимум основно)

"Желана от Вас дата, месец и година(БЕЗ НАЙ-БЛИЗКАТА ПРЕДСТОЯЩА) за започване на шофьорския курс (от календара) *

Избран от Вас вид на шофьорски курс от предложенията на УЦ „Ауто Пловдив“ *Полетата обозначени с * са задължителни!

Кратко описание на предлаганите видове курсове от УЦ „Ауто Пловдив“

1.  Стандартен качествен курс (виж условията) 495лв с ДДС.
2.  Стандартен ускорен качествен курс (виж условията) 695лв с ДДС.
3.  Безкомпромисен Курс до книжка (виж условията) 855лв с ДДС.
4.  Стандартен качествен курс на автоматик (виж условията) 575лв с ДДС.

Календар с началните дати за започване на курс: