Опреснителен курс кат В и кат В 78

УЦ “ Ауто Пловдив“ стриктно спазва НАРЕДБА № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

Опреснителен курс за възстановяване на изгубени знания, умения и навици, както и за повишаване на такива, е много често търсен елемент от подготовката на водачи на МПС. При наличие на шофьорска книжка, но дълговременна липса на кормилна практика (1 +++++ години), съществуващите знания и умения избледняват. Това силно намалява увереността на водача и нормално се отразява на сигурността при шофиране. Целта на допълнителното обучение е да се възстановят и повишат теоретичните познания, практическите умения и психическата увереност за самостоятелно и безопасно управление на МПС.

1. Съдържание
– Теоретична подготовка – Не е задължителна!!! По желание на клиента може да премине пълен курс по теоретична подготовка в учебния кабинет на Автошкола „Ауто Пловдив“ намиращ се на адрес гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 82 оф.11. Лекциите се водят от висококвалифициран преподавател и започват всеки четен понеделник от календарната година. Теоретичното обучение е безплатно за обучаемия!!!

– Практическа подготовка – Без фиксиран задължителен брой практически мото/часове!!
Обучението по желание на клиента, може да се проведе на автомобил с ръчни и/или автоматични скорости.
В действащата наредба за обучение, няма застъпен за опреснително обучение определен задължителен хорариум (брой) м/ч. Количеството и продължителността на обучението се определя от курсиста в зависимост от неговите цели, желание, свободно време и финансови възможности. Обучаващият преподавател трябва да проведе стриктен учебен процес, в който може да консултира и дава мнение за моментнато ниво на подготовка, но няма право да определя количеството (броя) практически м/ч.

Всеки един м/ч започва и завършва пред офиса на УЦ „Ауто Пловдив“ на адрес ЖК. Тракия, бул. „Освобождение“ 59-в, оф. 3. В зависимост от желанието на курсиста, всеки м/ч може да започва и завършва от друго, удобно за него място в рамките на гр. Пловдив, но това ще доведе додопълнително заплащане.

2. Цени
– Цената на 1 (един) опреснителен (допълнителен) практически м/ч е 25 лв.
– Цената на 1 (един)  опреснителен (допълнителен) практически м/ч при избор на начална и крайна точка е 35 лв.
– Курсистите на УЦ „Ауто Пловдив“ предпочитат предлаганият пакет от 10 (десет) м/ч на цена 200 лв. (1 м/ч = 20 лв.)
– Пакет от 10 (десет) опреснителни (допълнителни) практически м/ч при избор на начална и крайна точка е 300 лв. (1 м/ч = 30 лв.)

3. Как да започнете курса?
При желание и взето решение за съвместна работа е необходимо:
– Да посетите офис на УЦ „Ауто Пловдив“.
– Да заплатите желания от вас брой практически м/ч.
– Да направите контакт с помощта на техническия сътрудник с вашия преподавател.
– Да уговорите удобен час и да започнете обучението.

Важно!!!
Всяко отсъствие (причинно или безпричинно) от страна на курсиста от планувани практически часове, без да бъде предварително и от достатъчно време уведомен преподавателя ще се отчитат, като отработени!