АВТОМОБИЛЕН СИМУЛАТОР

интелигентно и приятно средство за обучение

Възможно ли е в процеса на обучение за водач на моторно превозно средство той да усвои и упражни едни от най-опасните маневри при кормуване, без това да доведе до някакъв риск за него, околните или имуществото им? Отговорът е да и условието е употребата на симулатор или в разговорната реч известен като тренажор. Той е особено подходящ за автошколи, обучаващи бъдещите шофьори.

Aвтомобилният симулатор за обучение на водачи на МПС дава възможност за ситуационно моделиране на поведението им, както и за анализ и оценка на постиженията им. Системата предлага възможности за придобиване на знания при усложнени пътни ситуации, които са трудно постижими при кормуване с реален учебен автомобил, поради факта, че настъпват бързо и също така бързо се разпадат, без да оставят възможност на обучаемия да ги осъзнае, анализира и да си изработи правилен модел на действия за излизане от тях. Ползвайки симулатор, той има възможността в условията на безопасна и безстресова среда да се концентрира и да вникне в ситуацията. Тренажора позволява да се отработят елементи свързани с изграждане на базови умения и навици ,необходими при управлението на автомобил ,маневриране в затворена площадка и полигон ,управление в извънградски условия ,планински участъци и по автомагистрала ,движение в жилищна зона и градски условия. Включена е и възможност за симулиране на кормуване в различни метеорологични и времеви условия – мъгла, дъжд, сняг, ден, нощ и т.н. Наред с множеството предимства в обучението и оценяването на курсистите е и непредлаганото от нашите конкуренти , симулационното обучение.

Симулацията представлява пресъздаване на реални процеси, характерни за определена среда с цел тяхното изучаване и анализиране. Тази технология се употребява много мащабно ,както за изследователски цели, така и в практиката, като едно от нейните приложения е именно в процесите на обучение на професионалисти за различни по вид дейности. Симулационното обучение е модул, който отлично изпълнява функцията на свързващо звено между теорията и практиката. На база спецификата на транспортната дейност лесно можем да установим, че тя попада точно във фокуса на приложимостта на симулационните технологии. Добре известни са публикуваните в доклада по проблемите на пътната сигурност и превенцията срещу ПТП на Световната здравна организация и Световната банка заключения и дефиниции, които определят сухопътния автомобилен транспорт като най-опасната и високорискова дейност, която човекът извършва в своето всекидневие.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
за кандидат курсисти кат.“В“ с навършени 17 години

Целите ,които си поставя УЦ „Ауто Пловдив“ в своята работа ,са свързани с повишаване качеството на подготовка на бъдещите водачи. Вярваме ,че знаещите ,можещите и мислещите отговорно шофьори са основен фактор ,определящ безопасността на движението. За нас здравето и живота на нашите и ВАШИТЕ деца са от първостепенно значение на пътя. В пълната си убеденост ,че това е единствено правилната посока на развитие ,“Ауто Пловдив“ вече разполага в своя арсенал с ново техническо средство за обучение – ПРОФЕСИОНАЛЕН АВТОМОБИЛЕН СИМУЛАТОР! Тази система позволява на Автошколата ,единствено в гр.Пловдив да започне организиране на групи за ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ВОДАЧИ на МПС кат.“В“ от 17 години.

Програмата за обучение включва:

1. Теоретични лекции ,покриващи основните необходими знания.

2. Практически занимания на автосимулатор ,включващи:
– Изграждане на базови умения и навици ,необходими при управлението на автомобил.
– Маневриране в затворена площадка и полигон.
– Управление в извънградски условия, планински участъци и по автомагистрала.
– Движение в жилищна зона и градски условия.

Обучението в пълния си обем ще се провежда в присъствието и под контрола на квалифициран преподавател.
Програмата за предварителна подготовка е подсигурена и финансирана напълно от „Ауто Пловдив“ ,като Автоучилището НЯМА комерсиални цели при осъществяването и.
Това означава ,че за всеки записал се курсист обучението ще бъде НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО!!!
Като допълнителен ,съществен бонус може да се приеме ,че всеки преминал предварително обучение ,при започване на курс кат.“В“ в УЦ „Ауто Пловдив“ ,ще ползва значителна ОТСТЪПКА ОТ МОМЕНТНАТА ЦЕНА НА КУРСА!!!

Обучението по програмата за предварителна подготовка ще се организира и започва в ден сряда на всяка нечетна седмица от годината в базата на Учебен Център „Ауто Пловдив“

гр. Пловдив
бул. „Пещерско шосе“ 82 оф.11
тел. 0899 665 221 / 0884 966 522